EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI


Emtea Nakliyat Sigortası nedir?

Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları  poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

 

Nakliyat Emtea Sigortları’nda %10 artırım nedir?

Akreditif şartı olarak genellikle %10 olarak belirlenen bu son menfaat, malın ithalatçının bu alışveriş sonundaki kar beklentisini ve diğer bazı görünmeyen masrafları ifade etmektedir.

 

Nakliyat Sigortası poliçe türleri nelerdir?

 • Kati
 • Geçici poliçe (flotan poliçe)
 • Abonman poliçe
 • Blok poliçe

 

Abonman sözleşmesi nedir?

Nakliyat Emtea Abonman Sözleşmesi, ticari bir işletmenin bir yıl boyunca gerçekleştireceği tüm sevkiyatlarını teminat altına alan bir sigorta türüdür. Yıllık peşin sigorta güvencesi sağlar.
Yıllık sevkiyat kapasitesine göre (sigorta bedelleri itibariyle) sigorta fiyatlarında indirim sağlar.

 

Abonman sözleşmesi Sigortalı’ya ne gibi avantajlar sağlar?

 • Yıllık sevkiyat kapasitesine göre (sigorta bedelleri itibariyle) sigorta fiyatlarında indirim sağlar.
 • Sözleşmede beher sefer ve/veya araç başına belirlenmiş olan limite kadar sigortalının geç bildirimde bulunması, sigortalının haklarını zedelemez.
 • Uygulanacak sigorta fiyatı sayısını azaltır.
 • Sözleşmede belirtilen hükümlere bağlı olarak belli bir limite kadar sigortalıya otomatik teminat sağlar.
 • Belirli koşulların yerine gelmesi ve sözleşmeye not edilmiş olması koşuluyla prim iadesi sağlar.

 

Sigortalı’nın mal üzerindeki menfaatlari nelerdir?

 • Malın fatura bedeli
 • Ödenen navlun (taşıma ücreti)
 • Ödenen sigorta primi
 • Umulan kar