EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. TEKNE SİGORTASI Sigortalı su araçları ve bunlarla ilişkin sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

  • Proje Adı: Öztürkler Sigorta
  • Proje Başlangıç Tarihi:
  • Proje Bitiş Tarihi:
  • Proje Linki