BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI SİGORTA KAPSAMI VE SİGORTALANAN TEHLİKELER Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan Kalite Kaybı sigorta kapsamındadır. Ayrıca; Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, Dolu Paket teminatlarına ek olarak, Meyve bahçeleri ve bağlarda, Dolu Ağı ve Örtü sistemleri, Tarla Ürünleri, Sebzeler ve Fidanlarda, Yaban Domuzu zararı, Arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünlerinde, sap unsuru, isteğe bağlı olarak, sigorta kapsamına alınabilir. POLİÇELEŞME SÜRECİ Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarını güncellemiş olması gerekmektedir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM’ in) sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi oluşturur. Acente öncelikle Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve bir nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında poliçeyi iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.

  • Proje Adı: Öztürkler Sigorta
  • Proje Başlangıç Tarihi:
  • Proje Bitiş Tarihi:
  • Proje Linki